Noiembrie (Brumar)

1    † Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
2    Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie 
3    Sf. Mc. Achepsima, Episcopul, Iosif preotul şi Aitala, diaconul
4    Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mucenici Nicandru, Episcopul şi Ermeu preotul
5    Sf. Mucenici Galaction şi Epistimia; Sf. Silvan şi Grigorie, Arhiepiscopul
6    Sf. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Luca
7    Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv. Lazăr (Pomenirea morţilor)
8    †) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
9    Sf. Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul
10    Sf. Apostoli: Olimp, Rodion, Sosipatru şi Erast; Sf. Mc. Orest
11    Sfinţii Mucenici Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Muceniţă Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
12    Sf. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil, Pustnicul;  †) Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
13    †) Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuviosul Damaschin 
14    †) Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
15    †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Naşterii Domnului)
16    † Sfântul  Apostol şi Evanghelist Matei
17    Sfântul Grigorie Taumaturgul; Cuv. Lazăr Zugravul şi Zaharia 
18    Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diaconul
19    Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mucenic Varlaam
20    Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patriarhul Constantinopolului 
21   (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
22    Sf. Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
23    †) Cuviosul Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ierarh Amfilohie 
24    Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, Episcopul Romei şi Sf. Petru, Episcopul Alexandriei 
25    † Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie (Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului)
26    Cuvioşii Alpie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul
27    Sfântul Mare Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie
28    Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)
29    Sfinţii Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la peşte)
30    †) Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţie (Dezlegare la peşte)